ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [22-09-2017]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [06-09-2017]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Τ.Σ.Π. [28.06.2017]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΣΠ [19.10.2016]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [17.10.2016]
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ [3.10.2016]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [28-09-2016]
Πρόσκληση ημερίδας με θέμα "ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΑΣ" [31-10-2014 στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ στον ΠΟΛΥΓΥΡΟ]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Χαιρετισμός - Μήνυμα νέου Προέδρου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου [03-07-2014]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου [02-07-2014]
Πρακτικά 1ης Συνάντησης Ενημέρωσης/Γνωριμίας με τους νέους μετόχους [15/04/2014]
Βράβευση του Porto Carras Grand Resort με το E.U Ecolabel
"ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2012", στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Πολυγύρου στις Καλύβες [1 Ιουλίου - 10 Σεπτεμβρίου 2012]...
FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλυβών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, από τις 10:00 π.μ. ως τις 2:00 μ.μ.
1ο ΕΤΗΣΙΟ FORUM ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Cluster) [20 Νοεμβρίου 2011]
Δελτίο Τύπου [22-07-2011]
Πανελλήνιος Φωτογραφικός Διαγωνισμός με θέμα «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ανθρώπων έργα» [10 Αυγούστου - 10 Δεκεμβρίου 2011]


Πλεονεκτήματα

Συνοχή

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, ανοιχτό σε όλες τις περιοχές και τους κατοίκους τους. Αποτελεί μια πρόταση δημόσιας και ιδιωτικής ανάπτυξης για όλους τους τομείς (αγροδιατροφικό, τουριοτικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό, πολιτιοτικό κλπ.)-

Κοινωνική ευθύνη

Η κάθε περιοχή ορϊζει, με συγκεκριμένα έγγραφα, τις ποιοτικές παραμέτρους που εγγυώνται την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, το σεβασμό τους για το περιβάλλον και την ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης τους. Όσον αφορά την οικονομική ποιότητα, λαμβάνονται υπόψη η ορθή επιχειρηματική διαχεϊριση, η χρήση τοπικών πόρων, το υπεύθυνο μάρκετινγκ, η καινοτομϊα και η παράδοση, καθώς και η συμβολή της δραοτηριότητας οτην τοπική ανάπτυξη. Όσον αφορά την περιβαλλοντική ποιότητα, λαμβάνονται υπόψη η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, ενέργειας και πρώτων υλών, η δέουσα διαχείριση των απορριμμάτων, ο μη ρυπογόνος χαρακτήρας, η υπεύθυνη πολιτική προμηθειών και η ενσωμάτωση οτο περιβάλλον. Όσον αφορά την κοινωνική ποιότητα, λαμβάνονται υπόψη η πολιτική της επιχείρησης σε θέματα ισότητας ευκαιριών, η διεπιχειρηματική συνεργασϊα, η συμμετοχή των εργαζομένων, η κατάρτιση και ο υγιής ανταγωνισμός.

Ταυτότητα

Οι διάφορες περιοχές εντοπίζουν και αναδεικνϋουν τις παραδόσεις, την τοπική τεχνογνωσία, την ιοτορία και το πολιτισμικό τοπϊο ως πόρο τοπικής ανάπτυξης και ως πηγή καινοτομίας.

Συμμετοχή

Συμμετέχει το σύνολο των φορέων σε κάθε επίπεδο οργάνωσης και διαχείρισης, με διαφάνεια των δράσεων την οποία εγγυάται η εθελοντική και επίσημη δέσμευση των εταίρων.

Έλεγχος

Κάθε τοπικό σήμα διαθέτει τη δική του Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου, ενώ συμπληρωματικά υπάρχει και η Επιτροπή διαχείρισης και ελέγχου του ευρωπαϊκού σήματος, καθήκον της οποίας είναι να ελέγχει την τήρηση του ευρωπαϊκού κανονισμού από τα τοπικά σήματα.

Designed & Developed by A.S.T.