ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [22-09-2017]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [06-09-2017]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Τ.Σ.Π. [28.06.2017]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΣΠ [19.10.2016]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [17.10.2016]
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ [3.10.2016]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [28-09-2016]
Πρόσκληση ημερίδας με θέμα "ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΑΣ" [31-10-2014 στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ στον ΠΟΛΥΓΥΡΟ]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Χαιρετισμός - Μήνυμα νέου Προέδρου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου [03-07-2014]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου [02-07-2014]
Πρακτικά 1ης Συνάντησης Ενημέρωσης/Γνωριμίας με τους νέους μετόχους [15/04/2014]
Βράβευση του Porto Carras Grand Resort με το E.U Ecolabel
"ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2012", στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Πολυγύρου στις Καλύβες [1 Ιουλίου - 10 Σεπτεμβρίου 2012]...
FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλυβών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, από τις 10:00 π.μ. ως τις 2:00 μ.μ.
1ο ΕΤΗΣΙΟ FORUM ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Cluster) [20 Νοεμβρίου 2011]
Δελτίο Τύπου [22-07-2011]
Πανελλήνιος Φωτογραφικός Διαγωνισμός με θέμα «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ανθρώπων έργα» [10 Αυγούστου - 10 Δεκεμβρίου 2011]


Προδιαγραφές συμμετεχόντων

Οι προδιαγραφές που θεσπίστηκαν για το ΤΣΠ στηρίχτηκαν σε αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών για τοπικά σύμφωνα ποιότητας, ερευνών που έχουν γίνει για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην περιοχή, σε δευτερογενή στοιχεία και σε σχετική βιβλιογραφία. Όλα τα παραπάνω στοιχεία επικυρώθηκαν τελικά μέσα από ειδική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή στο πλαίσιο της συγγραφής του παρόντος ΤΣΠ καθώς και μέσω της διαβούλευσης με τα μέλη του Δικτύου.
Ειδικά για την γαστρονομία και τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτόν τον κλάδο χρησιμοποιήθηκαν και οι βασικές αρχές- προϋποθέσεις που περιγράφονταν στην προκήρυξη της δράσης 1.2.1.7 του τοπικού προγράμματος Leader+ του νομού Χαλκιδικής. Οι προδιαγραφές αυτές αφορούσαν στην ανάδειξη της τοπικής κουζίνας, στο περιβάλλον-πληροφορίες, στις συνθήκες υποδοχής, στις προσφερόμενες υπηρεσίες και τέλος στην υγιεινή και ασφάλεια αναδεικνύοντας ένα δίκτυο Τοπικής Παραδοσιακής Γαστρονομίας - Μαγειρικής. Οι παραπάνω προδιαγραφές που έθετε το τοπικό πρόγραμμα εξειδικεύθηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους του ΤΣΠ.
Τα κριτήρια-προδιαγραφές που θεσπίζονται με το ΤΣΠ βαθμολογούνται για να διαβαθμίσουν τις επιχειρήσεις σε τρία βασικά επίπεδα ποιότητας για κάθε ένα από τα οποία υπάρχει και διαφορετική σήμανση:

 • Πρώτο επίπεδο ποιότητας – χαμηλό (ένα αστέρι)
 • Δεύτερο επίπεδο ποιότητας – μεσαίο (δυο αστέρια)
 • Τρίτο επίπεδο ποιότητας – υψηλό (τρία αστέρια)

Τα κριτήρια που θεσπίζονται με το ΤΣΠ ακολουθούν τη λογική της «αλυσίδας ποιότητας» και ταξινομούνται σε πέντε ομάδες. Οι ομάδες α’, β’, δ’ και ε’ είναι κοινές για όλες τους κλάδους ενώ, η ομάδα γ’ διαφοροποιείται σε υποομάδες ανάλογα με τον κάθε κλάδο:

  • Ομάδα α’ : Εικόνα της επιχείρησης στην αγορά –Βαρύτητα 20%
  • Ομάδα β’: Επαφή με τον πελάτη – επικοινωνία και πρώτη εντύπωση –Βαρύτητα 15%
  • Ομάδα γ΄: Παραγωγική διαδικασία – παρεχόμενα προϊόντα-υπηρεσίες –Βαρύτητα 25%
  • Ομάδα δ’ : Οργάνωση, διοίκηση, ανθρώπινο δυναμικό –Βαρύτητα 25%
  • Ομάδα ε’ : Εταιρικότητα-συνέργια - Βαρύτητα 15%
Designed & Developed by A.S.T.