ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [22-09-2017]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [06-09-2017]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Τ.Σ.Π. [28.06.2017]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΣΠ [19.10.2016]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [17.10.2016]
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ [3.10.2016]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [28-09-2016]
Πρόσκληση ημερίδας με θέμα "ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΑΣ" [31-10-2014 στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ στον ΠΟΛΥΓΥΡΟ]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Χαιρετισμός - Μήνυμα νέου Προέδρου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου [03-07-2014]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου [02-07-2014]
Πρακτικά 1ης Συνάντησης Ενημέρωσης/Γνωριμίας με τους νέους μετόχους [15/04/2014]
Βράβευση του Porto Carras Grand Resort με το E.U Ecolabel
"ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2012", στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Πολυγύρου στις Καλύβες [1 Ιουλίου - 10 Σεπτεμβρίου 2012]...
FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλυβών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, από τις 10:00 π.μ. ως τις 2:00 μ.μ.
1ο ΕΤΗΣΙΟ FORUM ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Cluster) [20 Νοεμβρίου 2011]
Δελτίο Τύπου [22-07-2011]
Πανελλήνιος Φωτογραφικός Διαγωνισμός με θέμα «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ανθρώπων έργα» [10 Αυγούστου - 10 Δεκεμβρίου 2011]


Σκοπός - Στόχοι

Στην παρούσα φάση και με δεδομένες τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, αναφορικά με την ανάπτυξή της, ο σκοπός του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Χαλκιδικής είναι «η δημιουργία μιας εικόνας για την περιοχή η οποία θα αναδεικνύει μέσα από όρους ποιότητας τα τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες καθώς και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εμπλεκομένων επιχειρήσεων μέσα από την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους».
Ο στρατηγικός αυτός σκοπός αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από την προσέγγιση των επιμέρους στόχων:

 • δημιουργία προϋποθέσεων σε τοπικό επίπεδο για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας μέσα από τη διαμόρφωση και διατήρηση ενός προτύπου λειτουργίας των επιχειρήσεων,
 • σχεδιασμό και προώθηση ειδικού σήματος για τις παρεχόμενες από τους εταίρους – μέλη, υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας,

προώθηση του εκσυγχρονισμού και της καινοτομίας,

 • διαφύλαξη των αισθητικών και καταναλωτικών προτύπων της περιοχής,
 • διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,
 • προστασία του περιβάλλοντος από τις οικονομικές δραστηριότητες σε όλους τους κλάδους,
 • προστασία των καταναλωτών και των επισκεπτών από κερδοσκοπικές πρακτικές,
 • προστασία των μελών του Δικτύου αλλά και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο ΤΣΠ από τον αθέμιτο ανταγωνισμό,
 • διασφάλιση της αειφορικής ανάπτυξης της περιοχής,

ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών οριζόντιας και κάθετης διασύνδεσης και δημιουργία συνεργιών και οικονομιών κλίμακας μεταξύ των επιχειρήσεων,

 • εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των μελών του Δικτύου αλλά και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο ΤΣΠ και του προσωπικού που απασχολούν,
 • διεύρυνση των αγορών για τα τοπικά προϊόντα,
 • συνεργασία με στόχο την καλύτερη διαχείριση των πελατών – επισκεπτών,
 • προώθηση εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (όπως HACCP και ISO),
 • προώθηση για υλοποίηση βασικών έργων υποδομής, από την τοπική αυτοδιοίκηση,
 • ανάδειξη των τοπικών και πιστοποιημένων προϊόντων,
 • δημιουργία "καλής πρακτικής" στην περιοχή.

Designed & Developed by A.S.T.