ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [22-09-2017]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [06-09-2017]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Τ.Σ.Π. [28.06.2017]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΣΠ [19.10.2016]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [17.10.2016]
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ [3.10.2016]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [28-09-2016]
Πρόσκληση ημερίδας με θέμα "ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΑΣ" [31-10-2014 στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ στον ΠΟΛΥΓΥΡΟ]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Χαιρετισμός - Μήνυμα νέου Προέδρου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου [03-07-2014]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου [02-07-2014]
Πρακτικά 1ης Συνάντησης Ενημέρωσης/Γνωριμίας με τους νέους μετόχους [15/04/2014]
Βράβευση του Porto Carras Grand Resort με το E.U Ecolabel
"ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2012", στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Πολυγύρου στις Καλύβες [1 Ιουλίου - 10 Σεπτεμβρίου 2012]...
FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλυβών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, από τις 10:00 π.μ. ως τις 2:00 μ.μ.
1ο ΕΤΗΣΙΟ FORUM ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Cluster) [20 Νοεμβρίου 2011]
Δελτίο Τύπου [22-07-2011]
Πανελλήνιος Φωτογραφικός Διαγωνισμός με θέμα «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ανθρώπων έργα» [10 Αυγούστου - 10 Δεκεμβρίου 2011]


Τι είναι το ΤΣΠ

Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Χαλκιδικής αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και συμμετέχουν ως μέλη-μέτοχοι στο Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής Α.Ε. Οι τελευταίοι, έχοντας κοινές απόψεις και οράματα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, αλλά και για την ανάπτυξη της περιοχής, συνομολογούν και συνυπογράφουν αυτές τις κοινές πεποιθήσεις με τη μορφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο αυτό αποτελεί στην ουσία το πρώτο βήμα του σχεδιασμού του ΤΣΠ και συγκεκριμένα τη δήλωση πολιτικής ποιότητας που προωθεί το Δίκτυο. Μέσα από το Μνημόνιο εκφράζεται η βούληση του Δικτύου να εφαρμόσει το κοινό όραμα των μελών του προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με τη δημιουργία κοινών απόψεων για τις ανάγκες τα προβλήματα και τις προοπτικές που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της περιοχής.

Το επόμενο βήμα στον σχεδιασμό του ΤΣΠ είναι ο καθορισμός συγκεκριμένων διαδικασιών οι οποίες συμπληρώνουν το Μνημόνιο και ολοκληρώνουν αυτή την πολιτική. Μέσα από τη θέσπιση ενός πλαισίου προδιαγραφών που εξειδικεύουν τις αρχές που συνυπογράφονται στο Μνημόνιο, εξασφαλίζεται η πρωτοβουλία ενίσχυσης της ποιότητας στην περιοχή. Οι προδιαγραφές που θεσπίζονται στο ΤΣΠ είναι διαφορετικές για κάθε κατηγορία /κλάδο επιχειρήσεων και στηρίζονται στην ακόλουθη αλυσίδα ποιότητας:

Για την εφαρμογή του ΤΣΠ έχουν σχεδιασθεί διάφορα έντυπα ποιότητας όπως έντυπα πιστοποιήσεων, έντυπα συμμόρφωσης, ελέγχου, επιθεωρήσεων, καταγραφής παραπόνων, παρακολούθησης κλπ. τα οποία συνιστούν τον Οδηγό Πιστοποίησης.

Τέλος, ο σχεδιασμός του ΤΣΠ περιλαμβάνει και τον Κανονισμό Πιστοποίησης ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους βασικούς κανόνες ισχύς σήματος και διακοπής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κατόχων του σήματος, την αναστολή – ανάκληση σήματος κλπ.

Designed & Developed by A.S.T.