ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [22-09-2017]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [06-09-2017]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Τ.Σ.Π. [28.06.2017]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΣΠ [19.10.2016]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [17.10.2016]
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ [3.10.2016]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [28-09-2016]
Πρόσκληση ημερίδας με θέμα "ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΑΣ" [31-10-2014 στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ στον ΠΟΛΥΓΥΡΟ]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Χαιρετισμός - Μήνυμα νέου Προέδρου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου [03-07-2014]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου [02-07-2014]
Πρακτικά 1ης Συνάντησης Ενημέρωσης/Γνωριμίας με τους νέους μετόχους [15/04/2014]
Βράβευση του Porto Carras Grand Resort με το E.U Ecolabel
"ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2012", στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Πολυγύρου στις Καλύβες [1 Ιουλίου - 10 Σεπτεμβρίου 2012]...
FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλυβών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, από τις 10:00 π.μ. ως τις 2:00 μ.μ.
1ο ΕΤΗΣΙΟ FORUM ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Cluster) [20 Νοεμβρίου 2011]
Δελτίο Τύπου [22-07-2011]
Πανελλήνιος Φωτογραφικός Διαγωνισμός με θέμα «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ανθρώπων έργα» [10 Αυγούστου - 10 Δεκεμβρίου 2011]


Δραστηριότητες

To Δίκτυο δραστηριοποιείται στα παρακάτω ενδεικτικά πεδία:

 

1. υλοποίηση δράσεων δικτύωσης ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων,

 

2. Προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας (R&D) προϊόντων, διαδικασιών, τεχνολογιών, υπηρεσιών,

 

3. δημιουργία προϋποθέσεων για την παραγωγή μεταποιημένων τοπικών και χαρακτηριστικών προϊόντων αναβαθμισμένης ποιότητας για προσέλκυση επισκεπτών – καταναλωτών επί τόπου,

 

4. δημιουργία προϋποθέσεων για παροχή τουριστικών υπηρεσιών αναβαθμισμένης ποιότητας για προσέλκυση επισκεπτών – καταναλωτών επί τόπου,


5. οργάνωση δραστηριοτήτων για τον ελεύθερο χρόνο των επισκεπτών με σκοπό την παραμονή τους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα στην περιοχή (μετακίνηση, ξενάγηση, δραστηριότητες κλπ),


6. από κοινού έντυπη και ηλεκτρονική προβολή των επιχειρήσεων της περιοχής και των δυνατοτήτων που προσφέρει στους καταναλωτές και στους επισκέπτες καθώς και διεύρυνση της αγοράς (marketing & branding),


7. προστασία των καταναλωτών - επισκεπτών από αθέμιτες κερδοσκοπικές πρακτικές,


8. προστασία των εταίρων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό,


9. προώθηση εφαρμογής ποιοτικών σημάτων HACCP, ISO και άλλων συναφών πιστοποιήσεων στις επιχειρήσεις,


10. εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των εταίρων και του προσωπικού που απασχολούν σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς της εταιρίας,


11. συνεργασία με ειδικούς για τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την τοπική ανάπτυξη,


12. διαφύλαξη και ανάδειξη των παραδοσιακών, αισθητικών και καταναλωτικών προτύπων της περιοχής,


13. διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προστασία του περιβάλλοντος από τις τουριστικές δραστηριότητες,


14. συνεργασία με φορείς του Δημοσίου (ΝΠΔΔ), ΝΠΙΔ και φυσικά πρόσωπα καθώς και υλοποίηση δράσεων διακρατικής συνεργασίας στα πλαίσια εφαρμογής και αξιοποίησης επενδυτικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.

 

 

Designed & Developed by A.S.T.