ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [22-09-2017]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [06-09-2017]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Τ.Σ.Π. [28.06.2017]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΣΠ [19.10.2016]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [17.10.2016]
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ [3.10.2016]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [28-09-2016]
Πρόσκληση ημερίδας με θέμα "ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΑΣ" [31-10-2014 στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ στον ΠΟΛΥΓΥΡΟ]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Χαιρετισμός - Μήνυμα νέου Προέδρου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου [03-07-2014]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου [02-07-2014]
Πρακτικά 1ης Συνάντησης Ενημέρωσης/Γνωριμίας με τους νέους μετόχους [15/04/2014]
Βράβευση του Porto Carras Grand Resort με το E.U Ecolabel
"ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2012", στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Πολυγύρου στις Καλύβες [1 Ιουλίου - 10 Σεπτεμβρίου 2012]...
FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλυβών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, από τις 10:00 π.μ. ως τις 2:00 μ.μ.
1ο ΕΤΗΣΙΟ FORUM ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Cluster) [20 Νοεμβρίου 2011]
Δελτίο Τύπου [22-07-2011]
Πανελλήνιος Φωτογραφικός Διαγωνισμός με θέμα «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ανθρώπων έργα» [10 Αυγούστου - 10 Δεκεμβρίου 2011]


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [22-09-2017]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Tο Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22α Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 5 στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (όπισθεν Νομαρχίας, 2ος όροφος).

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει σε Επαναληπτική συνεδρίαση την 6η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 5 στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (όπισθεν Νομαρχίας, 2ος όροφος), με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

       2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή –  λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

 

      3. Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή λύση – εκκαθάριση της εταιρείας.

 

      4. Απονομή πιστοποιητικών ΤΣΠ σε μετόχους. 

Designed & Developed by A.S.T.