ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [22-09-2017]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [06-09-2017]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Τ.Σ.Π. [28.06.2017]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΣΠ [19.10.2016]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [17.10.2016]
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ [3.10.2016]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ [28-09-2016]
Πρόσκληση ημερίδας με θέμα "ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΑΣ" [31-10-2014 στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ στον ΠΟΛΥΓΥΡΟ]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Χαιρετισμός - Μήνυμα νέου Προέδρου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου [03-07-2014]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου [02-07-2014]
Πρακτικά 1ης Συνάντησης Ενημέρωσης/Γνωριμίας με τους νέους μετόχους [15/04/2014]
Βράβευση του Porto Carras Grand Resort με το E.U Ecolabel
"ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2012", στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Πολυγύρου στις Καλύβες [1 Ιουλίου - 10 Σεπτεμβρίου 2012]...
FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλυβών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, από τις 10:00 π.μ. ως τις 2:00 μ.μ.
1ο ΕΤΗΣΙΟ FORUM ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Cluster) [20 Νοεμβρίου 2011]
Δελτίο Τύπου [22-07-2011]
Πανελλήνιος Φωτογραφικός Διαγωνισμός με θέμα «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ανθρώπων έργα» [10 Αυγούστου - 10 Δεκεμβρίου 2011]


Ωφέλη της Δικτύωσης

Στις αναπτυγμένες οικονομίες πρόσφατα παραδείγματα καταδεικνύουν ότι, παρουσιάζεται αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στις περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις διασυνδέονται μεταξύ τους με κάποια μορφή προδιαγεγραμμένης ή άτυπης συμμετοχής στους παραγωγικούς κινδύνους και δημιουργούν σχηματισμούς κρίσιμης μάζας. Επιπρόσθετα οφέλη προκύπτουν από την από κοινού ανάπτυξη συστήματος συνεχούς πληροφόρησης και ανταλλαγής γνώσης, καθώς και από τη συσσώρευση προσφορά εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Πιο συγκεκριμένα, η δικτύωση των επιχειρήσεων αφορά στη συνέργια επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων, με κάθετη ή και οριζόντια διασύνδεση, ενώ παράλληλα διατηρείται η αυτόνομη δραστηριότητα. Η ανάπτυξη δικτύων πραγματοποιείται συνήθως από επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, αλλά και σε συνεργασία με μεγάλες εταιρίες, την κεντρική διοίκηση, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά ιδρύματα και τοπικούς κοινωνικούς εταίρους.

Μέσω της συνένωσης των δυνάμεων, δημιουργούνται νέες προοπτικές, εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και διευρύνονται οι δυνατότητες ανάπτυξης των επιχειρήσεων περιφερειακά, αλλά και η εξασφάλιση περισσότερο ανταγωνιστικών θέσεων σε ευρύτερες αγορές. Σε γενικές γραμμές, τα οφέλη που προκύπτουν απορρέουν από την ανάπτυξη μιας δικτυακής δομής που εξυπηρετεί το σχήμα λειτουργίας "Πολλές επιχειρήσεις προς Πολλές" και επιτελεί το ρόλο του κεντρικού συντονιστή.

Η δικτύωση επιχειρήσεων και η περαιτέρω συσπείρωση τους (cluster) προσδίδει νέα δυναμική σε σχετικά μικρές γεωγραφικές περιοχές.

 

Ειδικότερα:

  • προωθεί την ανάπτυξη εσωτερικών οικονομιών κλίμακας και φάσματος, με πολλαπλασιαστικά οφέλη σε επιχειρηματικό, αλλά και κοινωνικό επίπεδο,
  • συμβάλλει στη δημιουργία εξωτερικών οικονομιών κλίμακας, στο ευρύτερο γεωγραφικό χώρο που αναπτύσσεται η επιχείρηση,
  • συντείνει στην εξέλιξη θέσεων εργασίας υψηλού βαθμού εξειδίκευσης προάγοντας την ανάπτυξη του απασχολούμενου ανθρωπίνου δυναμικού,
  • διευκολύνει τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής, καθώς και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, και προωθώντας τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους,
  • στοχεύει στην ανάδειξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προώθησης και προβολής των προϊόντων.

Designed & Developed by A.S.T.